Работи с НЗОК

Д-р Панайот Вълев Панайотов - уролог

Приемни часове :

  • понеделник: 08.00 ч. до 14.00 ч.
  • петък: 13.30 ч. до 15.30 ч.

Роден 1949г.

Образование

  • Завършил медицина 1977 г. МУ гр. Варна
  • Специалност по урология 1986 г.
  • 1981 г. асистент, 1985 г. ст. асистент, 1989 г. гл.асистент в клиниката по урология

Специализации

  • Специализация по андрология и сексология
  • Отговорник по уч.работа към фак. „Здравни грижи“,  катедра „Сестрински хир. грижи“