Работи с НЗОК

Полезна информация за пациента

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ

 

Необходими документи за издаване на:

  • Болничен лист  от лекуващ лекар. Носете  лична амбулаторна карта, лична карта, предходен болничен лист ( ,ако има такъв),  епикризи свързани със заболяването ( ,ако има такива). 
  • Издаване на копие на документ/и в т. ч.  медицинска документация, (медицински рецепти, предписания, протоколи , удостоверения, епикризи. Издават се лично, срещу лична карта, веднага на място, заплаща се по ценоразпис.
  • продължение на болничен, издаден от друго лечебно заведение - носете  лична амбулаторна карта, лична карта, предходен болничен лист ( ,ако има такъв), епикризи свързани със заболяването ( ,ако има такива). Заплаща се по ценоразпис и   се издава в дните , в който е назначена ЛКК комисия.
  • Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение , отнасяща се  до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи – лично на пациента , а за лицата под 18 г. се предоставя информация и на родителите или на законните представители.